Szerzői jogi nyilatkozat

A honlapot, annak grafikus elemeit, szövegét és megoldásait a szerzői jog védi, lemásolása akár teljes egészében, akár részleteiben a szerzői jogot sérti, és így a törvény által üldözendő.

A honlap tartalma és linkelése

A honlapon található tartalom a Salsa Con Timba Tánciskola kizárólagos szellemi tulajdonát képezi és a Salsa Con Timba Tánciskola előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A honlap egyes részeit -kizárólag saját felhasználás céljából- a merevlemezedre mentheted vagy kinyomtathatod, ám ebben az esetben sem válsz jogosulttá a honlap így többszörözött részének a további használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Nem vagy jogosult továbbá a honlap lementett változatáról a jelen jogi közleményekre és adatvédelmi tájékoztatóra mutató link vagy a konkrét tartalom eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Salsa Con Timba Tánciskolával kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Salsa Con Timba Tánciskola, mint szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Salsa Con Timba Tánciskola a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben a saját weboldaladon a honlapra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, kívánsz elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheted meg:

  1. A honlapra mutató linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (linkelő honlap) tartalmaznia kell a Salsa Con Timba Tánciskola nevét;
  2. A linkelő honlap a főlapra (nyitólap, főoldal) mutató linket megkötött paraméterekkel tüntetheti fel: a link szövege kötelezően "www.salsacontimba.hu", a weboldal címe (URL) kötelezően "http://www.salsacontimba.hu", a link alt és title paramétere kötelezően "Salsa Con Timba Tánciskola" kell legyen. A link paraméterei kötött a rel paramétert nem használhatja a "nofollow" értékkel. A megadott adatoktól, paraméterektől eltérni szigorúan tilos. Más lapra mutató link elhelyezése végett vegye fel a kapcsolatot technikai munkatársunkkal a további részletes feltételek megismerése céljából;
  3. A link kizárólag a weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges, illetve szigorúan tilos;
  4. A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a Salsa Con Timba Tánciskola javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Salsa Con Timba Tánciskola, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen nem rendelkezik;
  5. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Salsa Con Timba Tánciskola és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Salsa Con Timba Tánciskoláról, illetve annak szolgáltatásairól;
  6. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a Salsa Con Timba Tánciskolával kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési, illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a Salsa Con Timba Tánciskola, mint szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Salsa Con Timba Tánciskola jogosult lesz a honlapra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

A szerzői jogi nyilatkozat módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot a Salsa Con Timba Tánciskola a jövőben módosítaná, úgy a változásokat a honlapon megfelelő módon közzéteszi (jellemzően az "aktuális" modulon belül) és a módosításra a honlap látogatóinak figyelmét felhívja.

lap tetejelap-teteje