Adatvédelem

Adatvédelmi elveink

A szolgáltatások nyújtása kapcsán elengedhetetlen, hogy tanulóinktól, bizonyos -személyes illetve más természetű- adatokat kérjünk be. Mind a személyes adatok tárolására és biztonságára vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások, mind pedig a szolgáltatás nyújtásával együtt járó erkölcsi felelősségérzet komoly feladatot ró ránk. Ennek igyekszünk a legteljesebb mértékben megfelelni.

Minimális adatbekérés

A megrendelőinktől, érdeklődő ügyfeleintől minden esetben csak az elengedhetetlenül szükséges adatokat kérjük be. Tételesen, a nevet, az e-mail címet, a telefonszámot, illetve számla kérés esetén a számlázáshoz szükség van néhány alapvető adatra: a megrendelő nevére és lakcímére, illetve a cég nevére és székhelyére; a kapcsolattartás érdekében szükségünk van a megrendelő e-mail címére és telefonszámára, esetleg fax-számára.

Az elengedhetetlenül szükséges adatokon felül azonban semmilyen felesleges információt nem kérünk tanulóinktól. Tételesen, nem kérjük a tanuló anyja nevét, személyi számát, cég esetében a bankszámla-számot.

Rendeltetésszerű felhasználás

Az elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően használjuk. Az adatokat soha nem adjuk ki harmadik személynek; ettől csak a törvényben előírt kötelezettség teljesítése, elsősorban jogerős bírósági végzés esetén térünk el. A rendelkezésünkre álló elérhetőségi adatokat -lakcím, telefonszám, e-mail cím- csak az oktatáshoz szükséges mértékben használjuk fel, azaz számlaküldésre, az esetleges számlázási vagy egyéb problémák megoldásához szükséges levelezésre, az oktatással kapcsolatos közérdekű közlések továbbítására.

Nem használjuk fel az adatokat reklám, a megrendelő, érdeklődő által nem igényelt információ küldésére.

Biztonságos őrzés

Gondoskodunk az adatok őrzéséről, így azokhoz idegen nem férhet hozzá. Az adatokat mind hagyományos adathordozón -papíron-, mind pedig elektronikus formában biztonságos helyen és módon tároljuk. Az adatokat kódolva, illetve elzárt helyen tároljuk.

A megrendelők, érdeklődők adatait nem tároljuk és nem duplikájuk az internet felől elérhető szervereken, így az illetéktelen hozzáférés kockázata elenyésző.

Az adatvédelmi elvek módosításai

Amennyiben jelen dokumentumot a Salsa Con Timba Tánciskola a jövőben módosítaná, úgy a változásokat a honlapon megfelelő módon közzéteszi (jellemzően az "aktuális" modulon belül) és a módosításra a honlap látogatóinak figyelmét felhívja.

lap tetejelap-teteje